59988 - Και η παράδοση

Ν. Λυγερός

Και η παράδοση
έχει δικαίωμα
να μην ξεχαστεί
γιατί έχει
προσφέρει
κομμάτια
πολιτισμού
στους ανθρώπους
στο πέρασμα
των αιώνων.