59998 - Δεν είναι ισορροπία

Ν. Λυγερός

Δεν είναι ισορροπία
ο συμβιβασμός
αλλά αρχικό στάδιο
του εκφυλισμού
που είναι βαθιά
πράξη βαρβαρότητας
η οποία εκμεταλλεύεται
την αδιαφορία
και τη λήθη
της κοινωνίας
που δεν έχει
βαθύτητα
και θεμελιακές
γνώσεις.