60000 - Κανένας συμβιβασμός

Ν. Λυγερός

Κανένας συμβιβασμός
δεν είναι αποδεκτός
όταν είσαι της συνέχειας
γιατί αυτή δεν πρέπει
να έχει τριβές, φθορές…
και να υποστεί εκφυλισμό
επειδή η μνημοσύνη της Ανθρωπότητας
και η νοημοσύνη του Χρόνου
έτσι λειτουργεί με την αναθεμελίωση
όταν δέχεται επιθέσεις της βαρβαρότητας
γιατί αξιοποιεί την Χρονοστρατηγική.