60002 - Η λήθη

Ν. Λυγερός

Η λήθη
λειτουργεί
νομικά χωρίς νομοθέτη
και προσπαθεί
να χτυπήσει
τους άγραφους νόμους
όμως η αντίσταση
γίνεται μέσω γνώσεων
θεμελιακών
της Ανθρωπότητας.