60004 - Μόνο το 2007

Ν. Λυγερός

Μόνο το 2007
η Ιταλία
απέκτησε
επίσημα
εθνικό ύμνο
και αυτό
είναι χαρακτηριστικό
για το πώς ενώθηκε
και πώς ενώθηκαν
οι Ιταλοί.