60005 - Διάβασε τις νότες

Ν. Λυγερός

Διάβασε τις νότες
για να μην είσαι
αναλφάβητη
όταν θα έχεις
βιβλίο
που βλέπει
διπλά
τον κόσμο
της Επανάστασης
του Έθνους.