60010 - Η Διδασκαλία

Ν. Λυγερός

Η Διδασκαλία
είναι ασπίδα
ακόμα
κι αν δεν το θες
διότι σε προστατεύει
και από τις δικές σου
τις επιθέσεις
που λειτουργούν
ενάντια
στη ζωή σου.