60020 - Η διπλανή

Ν. Λυγερός

Η διπλανή
ανοιχτή χορδή
εμπλουτίζει
τον ήχο
της μελωδίας
με τρόπο
αρμονικό
για ν’ ακουστεί
το καινοτόμο ύφος
της παράδοσης.