60025 - Με το βέλτιστο

Ν. Λυγερός

Με το βέλτιστο
των κινήσεων
αντιλαμβάνεσαι
ότι η ουσία
είναι να έχεις
διάρκεια στο χρόνο
και καταλαβαίνεις
ότι είναι απαραίτητη
η ανθεκτικότητα
για να επιτευχθεί
αυτός ο στόχος.