60026 - Όταν βρίσκεις

Ν. Λυγερός

Όταν βρίσκεις
σε μερικά
δευτερόλεπτα
τη σωστή κίνηση
πάνω σε μια σκακιέρα
ενώ αποτελεί
φυσιολογικά
ένα εμπόδιο
για τους άλλους
ξέρεις ότι πρέπει
να τους βοηθήσεις.