60028 - Στη δουλειά

Ν. Λυγερός

Στη δουλειά
και στον αγώνα
ζεις κάθε μέρα
της ζωής σου
για να υπάρχει
το έργο
που καταγράφει
την ιστορία
που πλάθει
χωρίς συμβιβασμούς.