60030 - Με τις ασκήσεις

Ν. Λυγερός

Με τις ασκήσεις
ανακάλυψης
της μουσικής
αντιλαμβάνεσαι
ότι μελετάς
σε βάθος
στοιχεία ουσίας
της Ανθρωπότητας
που παλεύει
ενάντια στη βαρβαρότητα
και αυτό σε χαροποιεί.