60041 - Οι επαφές

Ν. Λυγερός

Οι επαφές
μπορεί να είναι
οι ακόλουθοι
που δεν παρακολουθούν
και λειτουργούν
σαν αυλικοί
γιατί δεν κατανοούν
πού είναι ο στόχος
μιας πορείας
εξέλιξης.