60043 - Τα παιδιά

Ν. Λυγερός

Τα παιδιά
που νιώθουν
χάλια
στην πραγματικότητα
που ζουν
προσπαθούν
να αποδράσουν
σε μία πραγματικότητα
που δημιουργούν
τα κλειστά
συστήματα.