60044 - Η τεχνητή πραγματικότητα

Ν. Λυγερός

Η τεχνητή πραγματικότητα
προέρχεται άμεσα
από την κατάρρευση
του ενδιαφέροντος
για την αληθινή.
Στη συνέχεια
ο εγκλεισμός
σε αυτό
το κλειστό σύστημα
σε αναγκάζει
να συμβιβαστείς
ενώ δεν είναι
ανθρώπινο.