60045 - Το μυθιστόρημα

Ν. Λυγερός

Το μυθιστόρημα
είναι και αυτό
ανοιχτή δομή
που παράγει
αρχικά
μια άλλη
πραγματικότητα
αλλά στο τέλος
αντιλαμβάνεσαι
ότι είναι επέκταση
της πραγματικότητας.