60049 - ΙII – Συνέχεια, άνθρωποι και ποντίκια. Συνέχεια VIII. (Dessin)

Ν. Λυγερός