60060 - Το βιβλίο

Ν. Λυγερός

Το βιβλίο
σου επιτρέπει
ακίνητα
ταξίδια
σε άλλες
εποχές
έτσι εμπλουτίζει
διαχρονικά
την τωρινή
πραγματικότητά σου.