60061 - Τα στρατηγικά παίγνια

Ν. Λυγερός

Τα στρατηγικά παίγνια
δείχνουν στοιχεία
νομοσύνης
και γι’ αυτό
τα αποφεύγουν
μερικοί
που προτιμούν
παίγνια
κίνησης
χωρίς σκέψη.