60062 - Στα θέματα

Ν. Λυγερός

Στα θέματα
εξάρτησης
πρέπει
ο ασθενής
να καταλάβει
ότι βρίσκεται
σε αυτή
την κατάσταση
για να μπορέσει
να λειτουργήσει
η θεραπεία.