60063 - Το Διαδίκτυο

Ν. Λυγερός

Το Διαδίκτυο
είναι η δεύτερη
επανάσταση
της Ανθρωπότητας
αλλά αυτό
δεν έχει
καμία σχέση
με οποιοδήποτε
κοινωνικό
που μειώνει
την ανθρωπιά
των ατόμων.