60066 - Η πρόσβαση

Ν. Λυγερός

Η πρόσβαση
στο θετικό
αλλάζει
την πορεία
της ζωής
γιατί επιτρέπει
όχι μόνο
την εξέλιξη
αλλά
και υπέρβαση.