60068 - Η θεατρική φιλολογία

Ν. Λυγερός

Η θεατρική φιλολογία
δεν εξετάζει
το κείμενο
σαν να είναι
ανεξάρτητο
από την ερμηνεία
και γι’ αυτό
ο αναγνώστης
συμμετέχει
ενεργά
στην έκφραση
δίνοντας
τον εαυτό του.