60082 - Η τεχνολογία

Ν. Λυγερός

Η τεχνολογία
σε βοηθάει
όταν θέλεις
να διδάξεις
σε μεγάλη απόσταση
σε μικρούς ανθρώπους
που αναζητούν
γνώσεις
για την Επανάσταση
των Ελλήνων.