60086 - Η φλογέρα

Ν. Λυγερός

Η φλογέρα
άρχισε
να παίζει
την κλίμακα
του Do
για να ζήσει
επιτέλους
εκτός σιωπής
και να θυμηθεί
ξανά
τις μνήμες
του Ρήγα.