60087 - Τα μουσικά αινίγματα

Ν. Λυγερός

Τα μουσικά αινίγματα
είναι ένας άλλος τρόπος
ν’ αγγίξουμε
μικρούς ανθρώπους
που δεν θα έδιναν
μεγάλη σημασία
σε μία παρτιτούρα
αν δεν έπρεπε
να βοηθήσουν
στην ανακατασκευή.