60090 - Η ποικιλία

Ν. Λυγερός

Η ποικιλία
της ζωής
πάνω
στη Γη
είναι τόσο
μεγάλη
που δύσκολα
αντιλαμβανόμαστε
ότι πρόκειται
κυριολεκτικά
για ένα θαύμα
εξέλιξης.