60115 - Η εκτίμηση

Ν. Λυγερός

Η εκτίμηση
του Νίκου
Καζαντζάκη
για τον Albert
Schweitzer
ήταν γνήσια
και θεμελιακή
αφού ήταν
μάλιστα
κι ένα μοντέλο
για το έργο του
ο Χριστός
ξανασταυρώνεται.