60116 - Η επιστολή

Ν. Λυγερός

Η επιστολή
του Einstein
στον Καζαντζάκη
τον ευχαριστούσε
για την αποστολή
του βιβλίου του
ο Χριστός
ξανασταυρώνεται.
Σε αυτήν απάντησε
ο Καζαντζάκης
στα γαλλικά.