60126 - Η μη αποδοχή

Ν. Λυγερός

Η μη αποδοχή
ενός προβλήματος
δεν το λύνει
και αντιθέτως
το αφήνει
να μεγαλώνει
χωρίς να έχει
κανένα εμπόδιο
που να του αντιστέκεται.