60133 - Το νερό

Ν. Λυγερός

Το νερό
είναι πηγή ζωής
και στους Άγιους Τόπους,
έγινε και ιερό
λόγω βάπτισης
γι’ αυτό δώσε του
την πρέπουσα
σημασία
αφού καθαρίζει
την ίδια
την ψυχή.