60135 - Πάνω στο κεφάλι

Ν. Λυγερός

Πάνω στο κεφάλι
βάλε το νερό
και κάνε
τον σταυρό
με ελαιόλαδο
στο μέτωπο
του μικρού
ανθρώπου
για την προστασία
του Χριστού.