60136 - Η φύση

Ν. Λυγερός

Η φύση
σου έδωσε
το νερό
και το ελαιόλαδο
αλλά εσύ
πρέπει
να κάνεις
με ανθρωπιά
τον άρτο
και τον οίνο.