60138 - Η σφραγίδα

Ν. Λυγερός

Η σφραγίδα
δεν κόβει
το ψωμί
και σέβεται
την ουσία
του άρτου
που δίνει
το στίγμα
του Χριστού
λόγω
ιερής
ανθρωπιάς.