60139 - Το ξύλο

Ν. Λυγερός

Το ξύλο
έχει μέσα του
τη σφραγίδα
του Χριστιανισμού
και αποτελεί
ίχνος
που ενσωματώθηκε
εντός του Χρόνου
πολυκυκλικά.