60142 - Η έξυπνη πίστη

Ν. Λυγερός

Η έξυπνη πίστη
κατ’ αναλογία
με την έξυπνη ιστορία
αξιοποιεί
το φως
για ν’ αλλάξει
τον κόσμο
για να φύγει
η σκοτία
της βαρβαρότητας
και της αδιαφορίας.