60143 - Αξιοποίησε

Ν. Λυγερός

Αξιοποίησε
τον πηλό
για ν’ αφήσεις
το αναγκαίο
ίχνος
της δράσης
της ανθρωπιάς
εντός
της ιστορίας
του Χρόνου.