60174 - Με τις 14 στάσεις

Ν. Λυγερός

Με τις 14 στάσεις
χάρη στις δύο συνθέσεις
και τα 12 κείμενα
βλέπεις σε βάθος
τη διαδρομή
μεταξύ της Σταύρωσης
και της Ανάστασης
και συνειδητοποιείς
πόσο διαφορετικός
είναι ο άλλος κόσμος
της ουσίας της ανθρωπιάς.