60175 - Ποιος καταλαβαίνει

Ν. Λυγερός

Ποιος καταλαβαίνει
τις υπερβάσεις
αλλά δεν βλέπει
τις επεκτάσεις
της συνείδησης
για ν’ αγγίζει
τις ψυχές
των θυμάτων
ενός άλλου αιώνα
της Ανθρωπότητας.