60176 - Χωρίς Χρόνο

Ν. Λυγερός

Χωρίς Χρόνο
δεν υπάρχει
μουσική
αλλά ούτε
και μνήμη
γι’ αυτό
μάθε
για τη μουσική
των ψυχών
για ν’ ακούσεις
τον άλλο
αιώνα.