60180 - Η γνώση

Ν. Λυγερός

Η γνώση
είναι τιμή
για την ανθρώπινη
ύπαρξη
και είναι αυτή
που απελευθερώνει
το είναι
διότι προσφέρει
στο έργο
για τη ζωή
χωρίς ποτέ
να γονατίζει.