60181 - Χωρίς δόντια

Ν. Λυγερός

Χωρίς δόντια
πώς θα δαγκώνεις
το μήλο
του υπολογιστή
που προετοιμάζει
τον ερχομό
των υπερδομών
άλλωστε
είναι χρήσιμα
και για τη λαμαρίνα
που δεν έχεις
δικαίωμα
να ξεχάσεις.