60191 - Το έργο της συνέχειας

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Το έργο της συνέχειας όταν πρόκειται για την Επανάσταση βασίζεται στην παιδεία, γιατί πάντα ο Ελληνισμός βασίζεται στους Δασκάλους του Γένους γιατί δεν είχε άλλο τρόπο να αποκτήσει γνώσεις για να εφοδιαστεί για τον Αγώνα. Άλλωστε έπρεπε πρώτα να μάθει ποιος ήταν, ποια ήταν η κληρονομιά του, για να ζήσει ελεύθερος χωρίς τον ζυγό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Έτσι η παιδεία πέρα της επίσημης εκπαίδευσης υποστηρίζει την εξέλιξη των μαχητών. Η παιδεία δεν είναι μονοδιάστατη και δεν έχει μόνο μια κατεύθυνση. Λειτουργεί πολλαπλά και σε κάθε επίπεδο γιατί διδάσκει σε ολόκληρο το Έθνος αφού ο καθένας είναι κομμάτι που μπορεί να παλέψει ενάντια στη βαρβαρότητα. Και τώρα η παιδεία έχει να διδάξει στους επόμενους ότι ένας αγώνας απελευθέρωσης δεν σταματά στους δύο αιώνες. Τώρα αρχίζει ο τρίτος και πρέπει να βάλουμε τα δυνατά μας για να ξεπεράσουμε τα τωρινά δεδομένα για να παραδώσουμε τη σκυτάλη στους συνεχιστές γιατί κανένα Έθνος δεν απελευθερώνεται μόνο σε μία γενιά.