60192 - Δεν είναι η επέτειος

Ν. Λυγερός

Δεν είναι η επέτειος
του τέλους
ενός αγώνα
αλλά η συνέχεια
της αρχής.
Το απαιτεί
η απελευθέρωση
του Έθνους
και κανείς
δεν έχει
δικαίωμα
να την σταματήσει.