60197 - Οι πρακτικές

Ν. Λυγερός

Οι πρακτικές
της Ρωσίας
ακόμα και τώρα
θυμίζουν
αυτές
της Σοβιετικής
Ένωσης
γιατί πολύ απλά
πολλοί διπλωμάτες
έχουν αυτή
τη βάρβαρη
συμπεριφορά.