60199 - Ο κατάσκοπος

Ν. Λυγερός

Ο κατάσκοπος
της KGB
εκβίαζε
γιατρό
στην Ανατολική
Γερμανία
με πορνογραφικό
υλικό
για να μάθει
τα στοιχεία
ενός δηλητηρίου
που δεν άφηνε
ίχνη.
Αυτός έγινε
πρόεδρος…