60200 - Ο αξιωματικός

Ν. Λυγερός

Ο αξιωματικός
της KGB
από την αρχή
της δράσης του
ήταν κατάσκοπος
στην Ευρώπη
για να συλλέξει
γερμανούς
κατασκόπους
προς όφελος
της Σοβιετικής Ένωσης.