60202 - Η σοβιετική τεχνική

Ν. Λυγερός

Η σοβιετική τεχνική
παραμένει
της μόδας
στη Ρωσία
διότι δρα
εύκολα
πάνω
στους αθώους
που την αγνοούν.