60224 - Τα σύκα

Ν. Λυγερός

Τα σύκα
είχαν
τη γεύση
της Πελοποννήσου
που ήταν
τόσο δυνατή
που σκεφτήκαμε
ότι τα μασούσε
ο Κολοκοτρώνης
πριν δώσει
μάχη
ενάντια
στη βαρβαρότητα.