60225 - Το μέλι

Ν. Λυγερός

Το μέλι
της Μακεδονίας
ήρθε
να συνοδέψει
το παστέλι
της Πελοποννήσου
σαν να ήθελε
να δείξει
τη συνέχεια
ενός αγώνα
που ζει
μέσα μας.